| Úvodní stránka | Kontakty | Mapa | 
Úvodní stránka
Kontakty
Organizace
Registrace a ubytování
Informace pro autory
Program konference
Důležitá data
Fotogalerie
Mapa

57. FARMAKOLOGICKÉ DNY

Teoretické ústavy
Lékařské fakulty UP
Hněvotínská 3
Olomouc
772 00

--------

Konferenční servis UP:
Jitka Hýbnerová
telefon: 585631125
mobil: 606928314
fax: 585222802
e-mail: hybnerov@rupnw.upol.cz


 

INFORMACE PRO AUTORY

PosterVážení účastníci,

upravte prosím svá plakátová sdělení (postery) na rozměry 80 cm (šířka) x 100 cm (výška). Důvodem pro volbu tohoto rozměru jsou prostorové možnosti a velikost plakátových ploch.

Děkujeme.

Nahoru


Biomed Papers Sborník konference bude ve formě „strukturovaných příspěvků v angličtině“ publikovaných jako suplement časopisu Biomedical Papers (http://biomed.papers.upol.cz). Na těchto webových stránkách v oddíle "Instruction to Authors" je k dispozici příklad ("Example of a structured abstract for review articles:).
Rozsah strukturovaného příspěvku nesmí překročit jednu běžnou stranu časopisu (ve dvou sloupcích). Může obsahovat jednu tabulku, jeden obrázek a odkazy na literaturu (rozsah cca 750 slov - včetně jmen a adres autorů, tabulek i obrázků).
Časopis Biomed Papers, vydávaný Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je v součastné době sledován ISI pro udělení impaktového faktoru. Je přístupný jako fulltext v databázi PubMed.

 

VZOR PŘÍSPĚVKU

Maximální rozsah příspěvku včetně literatury, 1 tabulky a 1 obrázku je 4 standardní strany (řádkování 1,5 velikost písma 12). Minimální rozsah 2 standardní strany.

USE OF PROPAFENON METABOLIC RATIO AS A MEASURE OF CYP2D6 ACTIVITY

Eva Anzenbacherováa, Pavel Anzenbacherb, František Perlíkc, Jaroslav Květinad

a Institute of Medical Chemistry and Biochemistry, Palacký University, 775 15 Olomouc, Czech Republic
b Institute of Pharmacology, Palacký University, 775 15  Olomouc, Czech Republic
c ………………………………………
d ………………………………………

e-mail: anzeneva@tunw.upol.cz – e-mailová adresa prezentujícího autora

Key words: Propafenone/Hydroxypropafenone/Plasma sampling/HPLC 
(
maximálně pět KW)

BACKGROUND: Propafenone (P) a drug used in the treatment of cardiac arrythmias1 is metabolized in humans to its major metabolite, 5-hydroxypropafenone (OHP) by cytochrome P450 2D6 (ref.2) (= způsob odkazu za zkratkami a číselnými údaji). This fact opens……..
In this study, the pharmacokinetic data on propafenone were analyzed with the objective to find conditions……….

METHODS AND RESULTS: Fourteen healthy volunters participated in the study ……The subjects were given two tablets containing propafenone. Venous blood samples were taken 1, 2 ….24 hours therafter. Prior to HPLC, plasma samples were extracted….. The respective correlations between CYP2D6 parameters were evaluated using Spearman’s rank correlation coefficients3.
The time course of plasma concentrations of both parent P and its metabolite OHP are displayed in Fig. 1. The pharmacokinetic parameters for 13 of the subjects were:….The values agree with those …. In Table 1, individual concentrations of P and OHP…..are presented.

CONCLUSIONS: The results presented here indicate that optimalization of the sampling…….. The respective metabolic ratio  P/OHP correlates significantly with the CYP2D6 activity. This fact opens the posibility to use propafenone per se as a drug….

ACKNOWLEDGEMENT

Financial support by the grant .......  is gratefully acknowledged.

REFERENCES - dle zvyklostí časopisu Biomedical Papers

  1. Harron DWG, Brodgen RN. Propafenone. Drugs 1987; 36: 617-47.
  2. Kroemer HK, Botsch S, Heinkele G, Schick M. In vivo assesment of
    various cytochromes……as a probe drugs. Meth Enzymol 1996; 272:
    99-105. .
  3. Armitage P, Molton T. Encyclopedia of Biostatistics. Chichester: Wiley; 1998. p. 155-189.

Případnou tabulku a obrázek umístěte na konec souboru s nadpisy i legendami:

Table 1. Concentration of propafenone…….

Subject No.

cmax P [ng ml-1]

cmax OHP [ng ml-1]

    P/OHP

1

 152.52

….

….

2

  245.41

….

….

3

  312.65

…..

…..


OBRÁZEK

Fig. 1.  Plasma concentrations of propafenone and metabolite OHP.

Příspěvek - soubor  uložte ve formátu RTF a zašlete na adresu walter@tunw.upol.cz nebo on-line cestou prostřednictvím webových stránek (sekce registrace - http://www.farmdny2007.upol.cz/ucast/k_db_cz/login.php)

Nahoru

 

Copyright
© Copyright 2006 Palacký University, All rights reserved
UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC